Ásotthalmi Erdészet

Az Ásotthalmi Erdészet 16 község határában, a Duna-Tisza-közi homokvidék déli részén, mintegy 8436 hektáron folytat hagyományos erdőgazdálkodási tevékenységet. Ezen a vidéken a hajdani Ős-Duna hordalékából a szél épített lágy hullámokat. A néhol határfolyónak előléptetett Kőrös-ér és a hozzá hasonló volt Duna-ágak helyenként még a vizes élőhelyeket is elővarázsolják ezen a félsivatagos vidéken. Az embert próbáló helyből az erdőtelepítés nyomán vált lakható vidék.

Az általunk kezelt erdőterületek a természetföldrajzi adottságok miatt zömében nem természetes erdőtársulások. Az erdők 2/3-át telepített fenyvesek és akácosok alkotják (fenyők 58%, akác 9%). 4%-kal részesednek a területből a nemesített nyarak. Az őshonos fajok közül a tölgyek 2%-ot, a keménylombos elegyfák 1%-ot és a hazai nyárak 26%-ot tesznek ki.

Az erdők éves mennyiségi gyarapodása – azaz folyónövedéke – 45.000 m3. Ebből évente átlagosan 25.000 m3 fát termelünk ki, melynek legnagyobb része tűzifa, papír és farost alapanyag. A gyenge minőségű erdőállományokból csak kis rész alkalmas bútor, parketta, csomagolóanyag és más ipari fatermék gyártására.

A kitermelt faanyag a XXI. század igényeinek megfelelően nemcsak környezetkímélő nyersanyag vagy energiahordozó, hanem folyamatosan megújuló is. Ennek érdekében szigorú szabályok szerint évente átlagosan 115 ha kitermelt erdőt újítunk fel. Az alkalmazott technológiák ugyancsak kímélik a környezetet, de emellett gazdaságosak és biztonságosak is. A felújítások során évtizedek óta törekszünk az elegyes, természet közeli erdők létrehozására, mert meggyőződésünk, hogy ezzel tudunk leginkább felkészülni az esetleges klíma- vagy más környezetváltozásra. Ott, ahol a termőhelyi viszonyok lehetővé teszik, a fenyők helyett a lombos fák előtérbe helyezésére törekszünk. A meglévő fiatal és középkorú erdők nevelését évente közel 450 ha-on végezzük el. Mindezeken túl az elmúlt 10 évben 87 ha új erdőt telepítettünk.

A száraz termőhely és a nagy kiterjedésű fenyvesek miatt erdőterületünk fokozottan tűzveszélyes. Az őrzés-védelem, a tűz megelőzése számunkra kiemelt feladat. A fenyő monokultúrák erdő-egészségügyi kockázata is igen magas. A környezetbiztonság növelését fafajcserékkel igyekszünk elérni, melynek során a fenyők részarányát kívánjuk csökkenteni.

Erdészetünk feladata a térség erdeinek szakszerű kezelése. Tevékenységünk azonban jóval több ennél. Az erdők fenntartása garancia az élhető emberi környezet megmaradására, a lakosság megőrzésére itt a félsivatagos tájban. Az ásotthalmi láprét valamint a nem védett területek természeti értékeinek megóvása is mindennapos munkánk eredménye.

 

DALERD Zrt. Ásotthalmi Erdészet

 

Cím: 6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 82.

Postacím: 6783 Ásotthalom, Pf. 13

Telefon: +36/62-291-578

Telefax: +36/62-291-515

E-mail: asotthalmierdeszet@dalerd.hu

 

GPS /WGS’84/ - koordináták:

Erdészet - Lat:N46° 12' 18,88"

               Lon: E19° 46' 40,46"

 

 

DALERD ZRT 2014