Menü Bezárás

DALERD ZRT.

Dalerd Zrt.

A DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörű Részvénytársaságot a Magyar Állam tulajdonosi jogainak gyakorlója alapította. A társaság feladata, hogy a Csongrád
és Békés megyében lévő állami tulajdonú erdőterületeket gondozza, védje és gazdálkodjon vele.

A cég tulajdonosa a magyar állam, a tulajdonosi jogokat a Földművelésügyi Miniszter gyakorolja.

Társaságunk – jogelődeink munkáját is tiszteletben tartva – több, mint hat évtizede gondozza Csongrád- és Békés megye állami erőterületeit.

A DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörű Részvénytársaság célja a reánk bízott állami erdők fenntartása, a fenntartható erdőgazdálkodás. Mondhatnánk úgy is, hogy az a
tevékenység, amelynek produktuma a folyton fennmaradó, megújuló, értékeit megőrző erdő maga. Kiemelt tevékenységeink közé a közjóléti tevékenységek, az erdőművelés, a fahasználat, a kereskedelem és a vadgazdálkodás tartozik.

Gazdálkodásunkat szigorúan szabályozott szakmai, jogi, és közgazdasági feltételek mellett, állami erdőtervek és vadgazdálkodási tervek alapján, erdészeti-, vadászati-, és természetvédelmi szakhatóságok jóváhagyásával és felügyeletével végezzük.

Hagyományos tevékenységeink mellett számos közjóléti és közhasznú feladatot is ellátunk. Fenntartjuk és működtetjük az akkreditált programokkal rendelkező gyula-városerdei Erdészeti Erdei Iskolát, valamint Ásotthalmon, Derekegyházán és Gyula-Remetén a vadászházainkat. Folyamatosan karbantartjuk a pihenést, az ismeretterjesztést és a környezeti nevelést szolgáló parkerdeinket (Városerdei Parkerdő, Ásotthalmi Parkerdő).

A szakhatóságokkal, önkormányzatokkal, partnerekkel korrekt, párbeszéden alapuló
együttműködésre törekszünk. A környezetvédelmi előírásoknak megfelelve segítjük a társadalom környezettudatos nevelését és a környezetterhelés csökkentését. Az Országos Erdészeti Egyesület és az Alföldi Erdőkért Egyesület tagjaként aktív szerepet vállalunk a szervezetek működésében, rendezvények szervezésében, lebonyolításában.