Menü Bezárás

ERDŐGAZDÁLKODÁS

Erdőgazdálkodás

Társaságunk, a DALERD Zrt. Csongrád- és Békés megye állami területeiből  28.560 hektárt kezel.

Ezen belül az erdőterület nagysága 26.235 ha.

Természetvédelmi korlátozás alá esik 14.698 hektár. Natura 2000 terület összesen 14.039 hektár, amiből nem védett területen kijelölt Natura 2000 terület 8.614 ha. Az összes korlátozással érintett erdőterület nagysága 23.312 ha, azaz az erdők 89%-a.

Csongrád megyében jelentős részben kedvezőtlen termőhelyi adottságú, talajvízhiányos területeken létesített mesterséges kultúrerdők, valamint kisebb részben, a Tisza mentén
elhelyezkedő galéria- és hullámtéri erdők mozaikszerű szétszórtságban helyezkednek el.

A Tisza- és a Maros völgyében, a folyók hullámterében, lágy lombos erdők, nagy ökológiai értéket képviselő védett természeti- és NATURA 2000 területek találhatók. Ezen erdőállományokban az árvízi biztonságot segítő erdőgazdálkodás jellemző.

A homokhátságon, a klímaváltozással leginkább érintett alsó erdőhatáron lévő erdőkben a fenyők aránya csökken, ám sok az ökonómai küszöb alatti erdő, a felnyíló erdő.

A Körösök völgyében jellemzően tölgy és elegyfajai alkotta erdők élnek, 80%-ban jó és közepes
termőhelyeken, 20%-ban gyenge szikes vagy mélyben sós talajokon. Fahozamuk átlagosan jó. Kezelésük zömében természetszerű, jellemző a makkvetéses erőfelújítás is.

Az erdőállomány
fafaj-összetételében az őshonos fafajok (tölgy, kőris, szil, fehérnyár, egyéb lombok) aránya 63%, az erdei- és a feketefenyő 15%, az akác 11%, a
nemes nyár 11% részarányú.

Fatermékeinknek 46 %-a ipari faként kerül forgalomba.

Erdészeteink átlagosan összesen 440 hektáron végeznek erdőfelújítást. Fahasználati tevékenységünk során évente átlagosan 71.000 m3 ipari faanyagot és lakossági értékesítésű tűzifát állítunk elő, energetikai hasznosítású biomasszát jelenleg nem termelünk.

Társaságunk átlagosan 81.000 m3 faanyag értékesítését bonyolítja le. A termékek közel 3 %-át exportáljuk, a fennmaradó részét belföldi piacokon értékesítjük.

Vadgazdálkodási tevékenységünkre a nagyobb vadászati csomagok értékesítése jellemző.

Az erdővel szemben támasztott társadalmi igények köre fokozatosan bővül. Biztosítanunk kell a fát, mint megújuló nyersanyagot, valamint sok vidéki család számára a megélhetést. Egyre több figyelmet kell fordítanunk a környezetünkben végbemenő természeti változásokra és mindenkire, aki pihenés vagy tanulás céljából felkeresi erdeinket.

A ránk bízott óriási értéket, bonyolult életközösséget, az erdőt, a jövő nemzedékeinek csak úgy
tarthatjuk fenn, ha alaposan átgondolt, biztos szakmai alapokon nyugvó gazdálkodást folytatunk.