Menü Bezárás

KÖRÖSVIDÉKI ERDÉSZET

Körösvidéki erdészet

A Körösvidéki Erdészet 16 község határában, Békés vármegye észak-keleti felében, a Kettős-, a Hármas- és a Sebes Körös, valamint a Berettyó valamikori árterületén 5800 hektáron gazdálkodik. Ezt a kistájat az Erdélyi Sziget hegységből lerohanó, majd ezer ágra szakadó folyók alakították ki. A Kis- és Nagy-Sárrét erek szabdalta, változatos élőhelyein ősi tölgy-kőris-szil ligeterdők és telepített erdők, zömében
tölgyesek élnek.

Az erdészetünk által kezelt erdők fafaj szerinti területmegoszlása jelentősen eltér az alföldi erdőkről kialakított vélekedéstől. Az őshonos fajok aránya kiemelkedő: a tölgy 52 %-ot, a cser 9%-ot, a tölgyesek kísérő fajai 16%-ot a hazai nyárak 4%-ot tesznek
ki. Az akác 9%-kal a nemesített nyár fajták mindössze 10%-kal képviseltetik magukat.

Az erdők éves mennyiségi gyarapodása – azaz folyónövedéke – 37.000 m3. Ebből évente, átlagosan 18.000 m3 fát termelünk ki, melynek legnagyobb része tűzifa. De jelentős mennyiség_ből készül_ bútor, parketta és más ipari fatermék.

Függetlenül attól, hogy miként hasznosul a kitermelt faanyagunk, azok nemcsak környezetbarát termékek, hanem egyben megújuló energiahordozók vagy nyersanyagok is. Erre az erdőfelújítási és erdőnevelési tevékenységünk a biztosíték. Évente átlagosan 85 ha-on újítjuk fel a kitermelt erdőt. Az általunk alkalmazott technológia természetkímélő, eredményes és viszonylag olcsó. A fiatal és középkorú
erdőkben mintegy 240 ha-on végzünk erdőnevelési feladatokat. Noha a klimatikus- és a talajadottságaink nemigen teszik lehetővé, kísérleteket folytatunk a legértékesebb erdőterületeinken az állandó erdőborítást eredményező üzemmód bevezetésére. Az elmúlt tíz évben többször nyílt lehetőségünk szántó és gyep területek beerdősítésére is. Eredményként 62 ha új erdővel gyarapodott Békés vármegye.

Erdészetünk feladata a térség erdeinek szakszerű kezelése. Tevékenységünk azonban ezen messze túlmutat. Az erdőfoltokkal tarkított sárréti táj védelme, az Árpád-kori ősi falvak lakosainak foglalkoztatása, továbbáb a területünkön található bélmegyeri és biharugrai tájvédelmi körzet, valamint a nem védett területek természeti értékeinek megóvása is mindennapos munkánk része.

DALERD Zrt. Körösvidéki Erdészet

Cím: 5700 Gyula, Kárpát u. 4.
Postacím: 5701 Gyula, Pf. 34
Telefon: +36/66463-155
Telefax: +36/66465-655
E-mail: korosvidekierdeszet(kukac)dalerd.hu

GPS /WGS’84/ – koordináták:
Erdészet – Lat: N46° 39′ 15,84″
Lon: E21° 16′ 23,02″