Menü Bezárás

Ajánlattételi felhívás fűtermés értékesítéshez 3

A DALERD Zrt. nyilvános értékesítési felhívás keretében kívánja értékesíteni a vagyonkezelésében lévő alábbi ingatlanokon 2022 évben betakarítható fűtermést:

 

  1. Deszk helység 0278 hrsz alatti ingatlan részterülete, összesen 19,50 ha

 

  1. Szeged 02461 hrsz erdő művelési ágú tisztás részterülete, erdőtervi jel Szeged 265/Ti összesen 15,59 ha

 

A meghirdetett ingatlanokon a fűtermést egy összegű vételár ellenében, lábon eladva kívánja értékesíteni a Társaság akár közvetlenül legeltetésre, akár kaszálás útján történő hasznosításra, amely a nyertes ajánlattevő feladatát és költségét képezi. A nyertes ajánlattevő kötelezettsége az adott terület művelésére vonatkozó előírások betartása.

A kiválasztott területre hrsz bontásban lehet árajánlatot tenni összesen Ft+ÁFA egységben. Fizetési feltételek: Számlázás szerződéskötéskor, fizetési határidő 15 nap átutalással.

Ajánlat tehető a meghirdetett ingatlanra, vagy annak alrészletére egyenként is, vagy több ingatlanra is, de az adott ingatlan részterületére nem.

Vételi ajánlatot kérjük elektronikus úton írásban megküldeni a fazekas.jozsef@dalerd.hu címre. A levélen kérjük feltüntetni „2024 évi fűtermés ajánlat”.

 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2022. év 04. hó 30. napja.

 

Ingatlanok megtekinthetők a DALERD Zrt. alábbi képviselőjével történt előzetes egyeztetés után.

A deszki, és szegedi ingatlanok esetében illetékes név/ telefonszám: Fazekas József 30/955-0060

 

Árajánlat elbírálásának módja a legmagasabb nettó összegű árajánlat helyrajzi számonként külön-külön, amennyiben ez megfelel az értékesítés minimum feltételeknek. Ár egyenlőség esetén a 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 18. § (1) szerinti sorrendet kell alkalmazni.   Eladó az elállás jogát fenntartja.

 

Szeged, 2024. 04. 22.

Spiegel Endre

vezérigazgató

 

Kitöltendő nyomtatványok PDF