Menü Bezárás

Ajánlattételi felhívás fűtermés értékesítéshez 2

A DALERD Zrt. nyilvános értékesítési felhívás keretében kívánja értékesíteni a vagyonkezelésében lévő alábbi ingatlanokon 2024 évben betakarítható fűtermést:

(A NATURA 2000, és természetvédelmi előírások betartása a nyertes ajánlattevő kötelezettsége)

 

A meghirdetett ingatlanokon a fűtermést egy összegű vételár ellenében, lábon eladva kívánja értékesíteni a Társaság akár közvetlenül legeltetésre, akár kaszálás útján történő hasznosításra, amely a nyertes ajánlattevő feladatát és költségét képezi. A nyertes ajánlattevő kötelezettsége az adott terület művelésére vonatkozó előírások betartása.

A kiválasztott területre hrsz bontásban lehet árajánlatot tenni összesen nettó Ft+ÁFA érték megadásával.

Fizetési feltételek: Számlázás szerződéskötéskor, fizetési határidő 15 nap átutalással.

Ajánlat tehető a meghirdetett ingatlanra, vagy annak alrészletére egyenként is, vagy több ingatlanra is, de az adott ingatlan részterületére nem.

Vételi ajánlatot kérjük elektronikus úton írásban megküldeni a fazekas.jozsef@dalerd.hu címre. A levélen kérjük feltüntetni „2024 évi fűtermés ajánlat 2”.

 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2024. év 03. hó 18. napja.

 

Ingatlanok megtekinthetők a DALERD Zrt. alábbi képviselőjével történt előzetes egyeztetés után.

Az ingatlanok esetében illetékes név/ telefonszám: Gaest Gergely 30/240-3444.

 

Árajánlat elbírálásának módja a legmagasabb nettó összegű árajánlat helyrajzi számonként külön-külön, amennyiben ez megfelel az értékesítés minimum feltételeknek. Ár egyenlőség esetén a 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 18. § (1) szerinti sorrendet kell alkalmazni.   Eladó az elállás jogát fenntartja.

 

Szeged, 2024. 03. 04.

Spiegel Endre

vezérigazgató

 

Kitöltendő_nyomtatványok PDF